Eesti filmi arengukavast ellu kutsutud Eesti filmi- ja teleauhindade gala peamiseks eesmärgiks on tunnustada Eesti filmi‐ ja teleprofessionaale ning tutvustada neid lähemalt kinokülastajatele ja televaatajatele. EFTA gala eesmärk on väärtustada Eesti kino‐ ja teletööstuse kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. EFTA on nii filmi- kui ka televaldkonna tegijate seas tunnustatud kvaliteedimärgiks ja oodatud sündmuseks, mis mõjub mõlemale valdkonnale arendavalt ning edasiviivalt.

Lõpliku nimekirja nii tele‐ kui filmikonkursile kvalifitseerunud töödest kinnitab Eesti Filmi Instituut.

[/vc_column][/vc_row]

EFTA FILMIAUHINDADE STATUUT 2022

Osalemistingimused

EFTA filmiauhindade konkursile kvalifitseeruvad eesti mängu-, dokumentaal-, anima- ja lühifilmid, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2021. aastal.

Rahvusvahelise koostöö puhul saab filmi käsitleda eesti filmina järgmistel juhtudel:

  • 1) eelarve järgi, kus Eesti-poolne rahastus peab olema vähemalt 51%;
  • 2) tegijate kodakondsuse järgi, kus MEDIA talendipunkti programmi järgi tuleb kokku vähemalt 10 punkti 19-st:

ROLL       PUNKTID

Režissöör           3

Stsenarist           3

Helilooja             1

Näitleja 1            2

Näitleja 2           2

Näitleja 3           2

Kunstnik            1

Operaator          1

Helirežissöör    1

Võttepaik           1

Järeltootmine   1

KOKKU              19

Mitmeti mõistetava olukorra puhul langetab otsuse EFI juhatus.


Filmikategooriad

1) Parim mängufilm
– pikkusega alates 70 minutit, mis on esilinastunud kinos ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 ning olnud kinolevis vähemalt üks nädal, 7 päeva järjest.

2) Parim dokumentaalfilm
– pikkusega alates 27 minutit, mis on esilinastunud kinos (teleesilinastust ei arvestata) ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.

3) Parim animafilm
– lühianimafilm ja täispikk animafilm, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.

4) Parim lühifilm
– lühimängu- või lühidokumentaalfilm pikkusega kuni 20 minutit, mis on esilinastunud kinos ja/või rahvusvahelisel festivalil ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.

5) Parim režissöör
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021– 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

6) Parim stsenarist
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

7) Parim operaator
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

8) Parim montaažirežissöör
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

9) Parim helirežissöör
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

10) Parim helilooja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

11) Parim filmikunstnik
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

12) Parim kostüümikunstnik
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

13) Parim naisnäitleja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

14) Parim meesnäitleja
– valitakse ajavahemikus 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021 linastunud filmide seast.

15) Aasta tegija
– tunnustus aasta jooksul silma paistnud filmiprofessionaalile, keda ei ole filmiauhindade statuudi järgi võimalik nominendiks esitada teistes kategooriates (nt grimmikunstnik, kostümeerija, rekvisiitor, valgusmeister, fookusevedaja vms). Nominente võivad esitada erialaliidud ja filmivaldkonna professionaalid.

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada produtsendid või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 13. juunini 2022 kell 23:59. Kandidaatide esitamisel võivad produtsentidele soovitusi teha erialaliidud.

Kandidaadiks ei saa esitada harrastuslikku filmiloomingut; tudengi-, tellimus-, õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilme; pornograafilisi, rassismi või vägivalda propageerivaid filme.

Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega; et kandidaadiks esitatavad on oma osalusest teadlikud ning et esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.

Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada nõutud materjalide olemasolu, sh sünopsis kuni 100 sõna, link filmi täispikkuses vaatamiseks, link IMDBle, esmaesitluse koht ja kuupäev, treiler, kõrgresolutsiooniga fotod (filmide puhul foto filmist, isikute puhul portreefoto temast), stsenaristi kategoorias soovituslikult ka stsenaarium.

Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA-ga seotud kommunikatsioonis ja üritustel.

Esitaja garanteerib esitatava materjali (filmilink koos filmi treileri ja fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 13. juunil 2022 kell 23:59.

Esitatud filmid on žüriile vaatamiseks nähtaval Defolio keskkonnas.

Esitaja tagab, et kõikide esitatavate kandidaatide kontaktandmed on õiged.

EFTA filmižürii

EFTA filmižürii koosneb professionaalidest, kes on pädevad hindama aasta jooksul loodud filme.

EFTA filmižürii paneb kokku Eesti Filmi Instituut koostöös filmivaldkonna erialaliitudega, seal hulgas Eesti Kinoliit, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Operaatorite Liit, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Heliloojate Liit, kes esitavad žüriiliikmete kandidaadid, kelle seast loositakse lõplik žürii.

Iga erialaliit esitab kandidaadiks neli kuni viis žürii liiget, kes on andnud nõusoleku žürii töös osalemiseks. Nominentide hindamine toimub kahes voorus.

Esimeses voorus hindavad nominente neliteist valdkonna eksperti, kes moodustavad kaks žüriid. Mõlemas žüriis on seitse liiget.

Esimene žürii hindab:
1) parim mängufilm;
2) parim dokumentaalfilm;
3) parim animafilm;
4) parim režissöör;
5) parim stsenarist;
6) parim meesnäitleja;
7) parim naisnäitleja.

Teine žürii hindab:
1) parim lühifilm;
2) parim operaator;
3) parim montaažirežissöör;
4) parim helirežissöör;
5) parim helilooja;
6) parim filmikunstnik;
7) parim kostüümikunstnik;
8) aasta tegija.

Esimene ja teine žürii valivad välja kolm nominenti iga auhinnakategooria kohta.

Teises voorus hindab väljavalitud nominente superžürii, mis koosneb seitsmest eksperdist:
– üks esimese žürii esindaja;
– üks teise žürii esindaja;
– viis uut liiget erialaliitude poolt esitatud kandidaatidest.

Superžürii valib välja iga auhinnakategooria võitja.

Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.

Mitteosalemisest vääramatu jõu tõttu lubab žüriiliige teavitada EFI-t esimesel võimalusel.

Žüriiliige lubab tutvuda EFTA esitatud materjaliga. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Filmid on ligipääsetavad alates hetkest, mil on lõppenud filmiauhindade kandidaatide esitamine.

Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt kolm kandidaati.

Tööde hindamise aluseks on teema originaalsus, silmapaistev loominguline ja/või tehniline teostus ja vaatajat puudutav terviklikkus.

Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.

Nominendid (v.a kategoorias „Aasta tegija“) tehakse avalikuks hiljemalt nädal enne gala toimumist. Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse EFTA galal 16. septembril 2022 Alexela Kontserdimajas.

Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA filmižüriis. Piirang ei kehti superžürii esimehele, kes on filmiauhindade žürii avalik kõneisik.

Žüriiliige lubab, et ei avalda hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

Žürii otsused on konsensuslikud.

Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

EFTA TELEAUHINDADE STATUUT 2022

Osalemistingimused

EFTA teleauhindade konkursile kvalifitseeruvad Eesti teletoodangu kõik kodumaised saated ja sarjad (k.a uute osadega vanad sarjad), mis olid Eesti Rahvusringhäälingu, OÜ Duo Media Networks, All Media Eesti AS, Telia Eesti AS või Elisa Teleteenused AS eetris või voogedastusplatvormil ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2021.

Näitlejate, saatejuhtide, režissööride, stsenaristide, toimetajate, produtsentide, lavastajate, heliloojate, monteerijate, operaatorite helirežissööride, valgustajate, grimeerijate ja stilistide kandidaadid peavad olema seotud teleprojektiga, mis on eetris olnud ajavahemikus 1. jaanuar – 31. detsember 2021.

Auhinnagalast toodab ülekande ERR. Ülekannet näidatakse ETV ja ETV2 kanalitel.

Telekategooriad

1) Parim teleseriaal
(esitada üks osa)
2) Parim tõsielusaade
(tele dokumentalistika, tõsielu kajastav ja dokumenteeriv saade või saatesari, esitada üks osa)
3) Parim päevakajasaade (päevakajalisi teemasid käsitlev saade või saatesari, esitada üks osa)
4) Parim meelelahutussaade
(esitada üks osa)
5) Parim erisaade
(ühekordse või kindla perioodiga sündmust kajastav saade või saatesari, esitada üks osa)
6) Parim ajakirjanduslik lugu
(esitada üks konkreetne episood või lugu)
7) Parim intervjueerija
(stuudio- ja teleintervjuude läbiviija, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade või saatesari)
8) Parim reporter
(sündmuskäigu vahetu kajastaja videoloos, esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud saade või saatesari)
9) Parim meelelahutussaate juht
(esitada üks konkreetne isik või saatejuhtide kooslus ja nendega seotud saade või saatesari)
10) Parim naisnäitleja sarjas
(esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud teleseriaal)
11) Parim meesnäitleja sarjas
(esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud teleseriaal)õ
12) Aasta uus tulija
(2020. aasta jooksul esmakordselt eetrisse jõudnud uus saade, saatesari või teleseriaal, esitada üks osa)
13) Aasta sisulooja
(produtsendid, stsenaristid, toimetajad, lavastajad, heliloojad; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
14) Aasta vormilooja
(operaatorid, monteerijad, režissöörid, helirežissöörid, valgustajad, grimeerijad, kunstnikud, stilistid; esitada üks konkreetne isik ja temaga seotud töö)
15) Panus Eesti televaldkonda
(tunnustus silma paistnud professionaalile, kelle panus on rikastanud televaldkonda ja aidanud seda edasi arendada)

Kandidaatide esitamise kord

Kandidaate võivad esitada telekanalid (k.a. Telia Eesti AS, Elisa Teleteenused AS voogedastusplatvorm) või nende poolt ametlikult määratud isikud (edaspidi Esitaja) 13. juunini 2022 kell 23:59.

Esitajatel tuleb Defolio keskkonda lisada žürii tööks vajalikud hinnatavad materjalid:

– videolink, mis võimaldab konkursile esitatud saadet / osa / lugu veebikeskkonnas vabalt vaadata- ei või sisaldada reklaame;
– võimalusel eetrikõlbuliku kvaliteediga katkendeid esitatud saatest / osast (või allalaetav videofail nomineeritud saate / osa kohta);
– esitatud sarja, saate või isiku juurde tuleb lisada lühike, kuni 100-sõnaline selgitus, milles põhjendatakse selle erakordsust; märgitakse ära, kas tegemist on sarja puhul originaalloominguga, saatejuhi puhul salvestatud või otse-eetri saatega.
– esitatud osade juurde tuleb lisada nende sünopsised kogupikkusega kuni 100 sõna.
– saate / seriaali juhul välja tuua produtsendi ja režissööri nimi.
– saate / seriaali puhul lisada promofoto; saatejuhi ja teiste isikute puhul portreefoto kandidaadist, võimalusel lisada saate või sarja logo.

– saate / seriaali puhul lisada esmaesitluse kuupäev.

Esitaja kinnitab, et nõustub konkursi tingimustega ja konkursile esitatavad on oma osalusest teadlikud ning esitaja omab kõiki õigusi tööde esitamiseks.

Materjalide saatmisel peab esitaja arvestama, et sünopsiseid, fotosid ja videofaile võib korraldusmeeskond vastavalt äranägemisele kasutada antud saate või sarja tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterjalides (k.a gala jaoks loodavatel visuaalsetel materjalides).

Esitaja kinnitab, et tal on olemas kõik õigused esitatavate materjalide kasutamiseks EFTA galaga seotud kommunikatsioonis ja üritustel. Esitaja annab tähtajatu õiguse kasutada EFTA raames esitatud materjali seoses EFTA galaga, k.a reklaami ja turunduse eesmärgil.

Esitaja lubab Defolio keskkonnas täita etteantud perioodil kõik nõutud väljad vastavalt konkursi tingimustele ning tagada eelnevalt loetletud nõutud materjalide olemasolu.

Esitaja garanteerib esitatava materjali (saate/sarja link koos fotodega) ja täidetud registreerimisankeedi jõudmise Defolio keskkonda hiljemalt 13. juunil 2022 kell 23:59.

Esitaja tagab, et kõikide esitatavate nominentide kontaktandmed on õiged.
Ebakõlade ilmnemisel võtab koostöös partneritega lõpliku otsuse vastu konkurssi korraldav Eesti Filmi Instituut.

Eesti Filmi Instituudil on õigus kandidaate, mis ei vasta esitamistingimustele või on puudulikult sisestatud, mitte vastu võtta.

Eesti Filmi Instituut võtab vajadusel õiguse langetada otsuseid valikuprotsessis tekkinud vaidluste või erimeelsuste lahendamiseks.

Žürii ja hindamisprotsess

Teletoodangu nominente hindab valdkonna professionaalidest koosnev žürii.

Žürii koosneb seitsmest valdkonna eksperdist. Žüriiliikmed on valitud kõigi telekanalite, Telia Eesti AS ja Elisa Teleteenused AS poolt esitatud kandidaatide seast loosi alusel. Nominentidega seotud kandidaadid välistatakse.

Žürii valib igas kategoorias 6 nominendi hulgast kategooria võitja.
Võitjad selguvad korraldusmeeskonna jaoks hiljemalt nädal enne EFTA gala toimumist, kuid tulemused avalikustatakse EFTA galal.

Juhul kui hindamise jooksul ilmneb žüriiliikme puhul huvide konflikt või selle kahtlus, siis teavitab žüriiliige sellest teisi ning taandab end vastava auhinnakategooria hindamisest.

Mitteosalemisest žürii töös vääramatu jõu tõttu teavitab žüriiliige Eesti Filmi Instituuti esimesel võimalusel.

Žüriiliige lubab tutvuda Eesti filmi- ja teleauhindadele esitatud materjaliga enne žürii hindamisvoore. Seda on võimalik teha Defolio online-keskkonnas. Materjalid on ligipääsetavad alates hetkest, mil on lõppenud kandidaatide esitamine.

Igas hindamiskategoorias on tööde hindamise aluseks kõrge loomingulise, teostusliku taseme ning originaalsuse terviklikkus.

Žüriiliige lubab hinnata objektiivselt ning kinnitab, et ta ei allu mõjutustele.

Žürii otsused on konsensuslikud.

Žüriiliige lubab, et ei avalikusta oma osalust EFTA žüriis enne hindamise toimumist. Eeltoodud piirang ei kehti žürii esimehele, kes on teleauhindade žürii avalik kõneisik.

Žüriiliige lubab, et ei avalda oma hindamistulemusi kolmandatele osapooltele enne võitjate väljakuulutamist.

Nominendid (v.a kategoorias „Aasta sisulooja“, „Aasta vormilooja“ ja „Panus Eesti televaldkonda“) tehakse avalikuks hiljemalt nädal enne EFTA gala toimumist.

Iga auhinnakategooria võitjad avalikustatakse 16. septembril 2022. a EFTA galal Alexela Kontserdimajas.

Žürii otsused on lõplikud ning edasikaebamisele ei kuulu.

[/vc_column][/vc_row]
[/vc_column][/vc_row]

EFTA gala toimub juba 16. septembril